مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه

 

 

مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه

مجموعه آموزشی گام به گام

انرژی درمانی - ریکی Reiki Therapy

(بخش دوم)

(با زیـرنـویــس حرفه ای فـارسـی)

3DVD+7DVD

بخش آموزشی شامل: 3 عدد DVD

بخش موسیقی های ریکی (تصویری): 2 عدد DVD

بخش موسیقی های ریکی (صوتی): 5 عدد DVD


نیروی حیات کیهانی
شامل 16 قسمت آموزشی همراه با زیرنویس فارسی روان و تخصصی
مورد تایید کلیه اساتید ریکی دنیا
 

آموزش ویدئویی کلیه مباحث آموزش ریکی از مبتدی تا استادی پیشرفته
Reiki Therapy آموزش گام به گام مقدماتی تا پیشرفته ریکی انرژی درمانی

قیمت این مجموعه 60.000 تومان می باشد.

 

لیــست مـطالــب مـوجود در فیــلمهای مســتند ایـن بخــش:


ریشه و مفاهیم اولیه ریکی
ریکی چیست و چگونه شفا می دهد
پيشنهاداتي براي محافظت شما
استفاده از سمبل های ریکی
روش پاک سازي و زمين سازي (تخلیه)
نحوه شروع همسویی
نکات قبل از شروع همسویی ریکی
مباني همسویی مرحله های مختلف ریکی
حرکات دست اوليه در طي همسویی
رسم سمبل هاي ريکي
تصوير سازي در ریکی
مبانی هم سویی هاله (آورا)
توضیح لایه های مختلف هاله وکاربرد آنها در ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی هاله و پاک سازی آورا
انجام چهار هم سویی مختلف ریکی در یک جلسه
راه هاي فعال سازي يک سمبل ريکي
انجام مرحله به مرحله هم سویی یک ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی دو ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی سه ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی استادی ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی آورا (هاله) ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی چاکرا ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی کامیابی ریکی
انجام مرحله به مرحله هم سویی برای درمان بیماری سنگ کلیه
انجام مرحله به مرحله هم سویی اوسویی
روشهای قطع ارتباط با سوژه
آموزش نحوه ی استفاده از سمبل قدرت ریکی
آموزش نحوه ی استفاده از سمبل فاصله دور ریکی
آموزش نحوه ی استفاده از سمبل ذهنی عاطفی ریکی
آموزش نحوه ی استفاده از سمبل استاد ریکی
يافتن يک مرشد يا استاد
روشهای رفع انجماد فکري
استفاده از کریستالها در ریکی
روشهای دریافت همسویی ریکی
نحوه ی استفاده از چاکراهای جلویی و پشتی در ریکی
استفاده از کلمات نیرو زا در ریکی
روشهای عملی و تمرینی دیدن آورا (هاله)
آموزه هاي متفاوت بدن اتری
نمونه هایی از تجارب حين شفادهي
انجام همزمان کار بر روی چهار لایه اثیری و لایه عاطفی و لایه ذهنی و لایه علوی
آموزش انتقال نيروي حياتي کيهاني و چرخش چاکراها
توضیح و آموزش مرحله به مرحله چاکراها
چاکراهای فرعی در ریکی
مریدین ها و نادی ها در ریکی
چگونه با ارواح و فرشتگان تماس برقرار کنيم (راهنماي قدم به قدم)
طول موج های مغز و افکار در ریکی
آموزش افزایش قدرت شفا دهی و مهارت های درمانی
روش شرطي سازي امواج مغزي
استفاده از فرکانس صدا و تصاویر در ریکی
آموزش تقویت جریان انرژی
آموزش تقویت و استفاده از نیروی سایکیک شخصی
روش انتقال ذهن به منطقه روان بینی
تقویت قدرت سایکیک با چاکراها
استفاده از قدرت روشن بینی با پالسهای مغز
تقویت پایه مغز برای سایکیک شدن
برنامه روان بيني آلفا و تتا و گاما
ورود به ساحت آکاشیک

 

 

 

A Reiki 1st Aura and Chakra

Attunement Performed

 

 

A Reiki Prosperity Attunement

 

 

Chakra Healing

   

Aura Healing

   

Healing Color Illuminated

Chakra Meditation

   

How to Contact Spirits Angels

   

Increase your Healing Abilities

   

Increase your Psychic Abilities

   

Reiki 1st Level Attunement

 Become a Reiki Healer

   

Reiki 2nd Level Attunement Learn

And Use Reiki Sacred Symbols

   

Reiki Healing Attunement

   

Reiki Master Attunement

Reiki Master Attunement

   

Reiki what is it How is Heal

   

Reiki Psychic Attunement Vol 2

   

Reiki Psychic Attunement

   

Remove Psychic Debris

 And Heal Vol.3

   

Remove Psychic Debris

 And Heal Vol.1

   

Remove Psychic Debris

 And Heal Vol.2

 

 


 

  لیست موسیقی های ریکی در 5 عدد دی وی دی

 

List Full Albums Reiki:

Aeoliah - Healing Music For Reiki 1-5 (1995-1997):
 - Aeoliah - Healing Music For Reiki.1 (1995)
 - Aeoliah - Healing Music For Reiki 2 (1996)
 - Aeoliah - Healing Music For Reiki 3 (1996)
 - Aeoliah - Healing Music For Reiki 4 (1997)
 - Aeoliah - Healing Music For Reiki 5
Aeoliah & Mike Rowland - The Reiki Effect 1-2 (2000-2002):
 - The Reiki Effect - Vol.1 (Aeoliah & Mike Rowland) (2000)
 - The Reiki Effect - Vol.2 (Aeoliah & Mike Rowland) (2002)
Ajad - Reiki Music Collection - 6Album (1990-2001):
 - Ajad - Reiki Music Vol.1
 - Ajad - Reiki Music Vol.2
 - Ajad - Reiki Music Vol.3
 - Ajad - Reiki Music Vol.4
 - Ajad - Reiki Music Vol.5
 - Ajad - Tantrica
Akshara Weave - Cho Ku Rei - Reiki Healing (1999)
Ashron - Reiki Shaman (2004)
Acuario - Reiki (2003)
Aurio Corra:
 - Aurio Corra - Reiki (1998)
 - Aurio Corra - Reiki I (1999)
 - Aurio Corra - Reiki II (2007)
Akwara - 2Albums (Lotos Celestiales & Reiki) (1991)
Alejandro Seoane - Sounds Of Reiki (2006)
Anuvida And Nik Tyndall - Reiki Essence (2005)
Anuvida And Nik Tyndall - Reiki Touch of Love (2000)
Balance Fuer Koerper Und Seele Reiki Yoga Und Tai Chi 3CD (2003)
Chris Conway & Llewellyn - Celtic Reiki (2008)
Chakra's Dream - The Spirit Of Reiki (2009)
Christopher Of The Wolves - Reiki Healing Music (2011)
R Deckard - Healing Therapy Music Reiki (2000)
Daniel Fumega - Reiki Sublime Energia & Gayatri Mantra y Om (2003)
Daniel Fumega - Reiki Sublime Energia (2002)
Daniel Otsuka - Reiki Healing Touch (2006)
David & Steve Gordon - Reiki Healing Light (2011)
Dean & Dudley Evenson - Reiki Om (2011)
Deuter - Koyasan - Reiki Sound Healing (2007)
Deuter - Reiki Hands Of Light (1998)
Deuter - Reiki Healing (2012)
Dj Giove 28 - Reiki Meditation (2012)
Eastern Harmony Reiki (2003)
Eastern Harmony - Meditation, Reiki, Tai Chi, Yoga (2001-2003)
Energija Rejki
Essential Reiki (2010)
George Raphael Reiki (1999)
Grollo & Capitanata - Reiki Heart (2006)
Guna Sangah - Reiki - The Healing Flow (2003)
Guna Sangah - The Spirit Of Reiki (2001)
Hans Peter Neuber - Reiki Journey To The Stars (2009)
Harvey Summers - Ayurveda - The Mother Of All Healing Arts (2000)
Hariprasad Chaurasia - Music For Reiki (2006)
Harvey Summers - Reiki Invisible Healing (2001)
Harvey Summers - Reiki Spiritual Vitamins (2002)
Kamal - Reiki (1996)
Komyo Reiki
Kamal - Reiki Healing Mind (2010)
Laurent Dury - Reiki (2009)
Leonardo Tossi - Reiki Nature Dreams (2012)
Llewellyn - Music For Reiki Attunement - Vol.1 (2006)
Llewellyn - Music For Reiki Healing
Llewellyn - Reiki Gold (2005)
Llewellyn - Chris Conway - Celtic Reiki (2008)
Llewellyn - Niall - Musica Para Reiki (2013)
Llewellyn - Musica Para Reiki (2013)
Llewellyn - Reiki Healing Journey Vol.1 (2002)
Llewellyn - Reiki (The Mind, Body And Soul series) (1999)
Margot Reisinger - Reiki Healing Light (2006)
Music For Reiki Healing (2001)
Mahanta Das - Reiki Tantra (2000)
Marcelo Nadruz - Reiki (2000)
Marco Aallevi - Reiki (2008)
Marco Milone - Karuna Reiki -2Album (1999-2000)
Marco Milone - Reiki Master Meditation (2002)
Marcus Viana - Reiki - Illuminandum (2013)
Margot Reisinger - Reiki Healing Light (2006)
Merlin's Magic - Reiki (1993)
Michiko Tanaka - Reiki (2001)
Micon - Song For Reiki (1999)
Mike Vickerage - Ambiente Reiki (2004)
Music for Reiki - Healing Dolphin Energy (2001)
Namaste - True Reiki (2006)
Neil Harvey - REIKI (2000)
New Age Series - Sounds Of Reiki (2006)
Niall - Reiki River (2008)
Niall & Juliana - Angelic Reiki (2012)
Ostara - Reiki Love Meditation (2002)
Patrick Bernard - Angel Reiki (2012)
Paul Cheneour - Reiki Healing Symbols in Sounds (2000)
Quil Tanachen - Reiki (2000)
Reiki Wellness Deuter, Anugama And Kamal (2000)
Chakra's Dream Reiki (2008)
Reiki Sleep
Reiki - Healing Music 3 - With The Voices Of Dolphins (2006)
Reiki - Ambient Music For Relaxation And Healing
Reiki - Helende Levensenergie (2009)
Reiki - Colours (Feat , Llewellyn) (2013)
Reiki - Healing Mind (2010)
Reiki - Whale Dreaming (2005)
Reiki - Whale Songs (2001)
Reiki - Brightness Healing (2007)
Reiki - Music for the Harmonious Spirit - 2Album (2013)
Reiki - Healing Hands (With Anuvida) (1995)
Reiki - Offering (Nadama & Shastro) (2001)
Reiki - The Healing Ocean (2001)
Reiki - Whale Dreaming (2005)
Reiki - Healing Waves (2008)
Robert J. Boyd - Celestial Reiki (2007)
R. Deckard - Reiki Healing Therapy Music (2000)
Terry Oldfield - Reiki Flow (2010)
Terry Oldfield - Reiki Harmony (2006)
Terry Oldfield - Reiki Healing Energy (2010)
Tina Allison - Reiki (2007)
Tai Chi - Eastern Harmony Reiki (2003)
The Reiki Effect - Vol.1 (Aeoliah & Mike Rowland) (2000)
The Reiki Effect - Vol.2 (Aeoliah & Mike Rowland) (2002)
The Spirit of Reiki (2009)
Thors - Reiki (2000)
Tina Allison - Reiki (2007)
Shaun Aston - Reiki (2007)
Swamy - Reiki Of Love - Healing Love (2009)
Vincent Bruley - Reiki - L'origine Du Ki (1998)
VA - Musica Para Sanar - Musica Relajante Para Reiki Y Relajacion (2014)
VA - Reiki Wellness (Deuter, Kamal & Anugama) (2002)
VA - Reiki Healing Music Vol.3 (2014)
VA - Reiki Love (2006)
Warren Giles - Reiki (2001)
Weave - Sei he Ki - Reiki Healing (For Surgery Room) , .....
ادامه

 

 

 


 

توجه   توجه   توجه


این مجموعه ارائه شده فقط از طریق این سایت (گنج رایگان) بفروش می رسد.
هر شرکت یا وب سایت دیگری که این محصول را به فروش می رساند،

دزدی روشنی را انجام می دهد.


این محصول با صرف 16 ماه وقت و 14 میلیون تومان هزینه تهیه گردیده است.
لطفاٌ کپی نکنید و کپی نخرید.
خواهش می کنم کپی نکنید و کپی این مجموعه ها را هم نخرید.
افرادی که محصولات دیگران را کپی و اقدام به فروش آن می کنند، باعث نابودی چرخه

تولید می شوند و دزدی روشنی را انجام می دهند.

 

رایت و فروش این مجموعه (حرام شرعی) می باشد.

و به شدت پیگرد قانونی دارد.
 

 


 

قیمت این مجموعه 60.000 تومان می باشد.