دعای بخت گشایی

 

 

 

 

بخت گشايي

 هر كس را كه بخت او بسته باشد و نتواند ازدواج كند بشرح ذيل عمل نمايد:
 

از سوره ذاريات آيه 49 براي بخت دختران و پسران

بسم الله الرحمن الرحيم و من كلشي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اللهم بحق قولك هذا و بحق محمد ص و اله ان ترزق هذا المرئه ( اسم خود بنت اسم مادر) زوجا موافقا غير مخالف بحق محمد و اله اجمعين و بحق يا بدوح يا بدوح يا بدوح.


اين نوشته را در موم زرد عسل بپيچيد و در پارچه اي بگذاريد با نخي از گردن آويزان كنيد طوري كه اين دعا درست در وسط سينه قرار بگيرد براي نوشتن دعا از دوات زعفران استفاده كنيد.


طريقه دوات زعفران: 2 گرم زعفران را با يك استكان گلاب و به اندازه يك حبه قند مشك جامد در اتش بجوشانيد 10 دقيقه بعد از روي اتش برداريد با خود نويس يا نوك ماژيك بر روي كاغذ بنويسيد.
زعفران را قبلا محكم بكوبيد تا پودر شود.


بخت گشايي:

هر كس را كه بختش بسته باشد سوره احزاب از قران كريم را در ساعت سعد بنويسد و در موم زرد عسل بپيچد و در محلي كه زندگي ميكند مخفي نمايد طوري كه كسي از محل ان باخبر نباشد برايش خواستگار پيدا ميشود.